top of page
did.jpeg

Standardní rozchod

Výraz „normální rozchod“ je pojmem velice relativním. Pokud se budeme věnovat Anglii tak v historii se objevují dva rozchody které v devatenáctém století soupeřily mezi sebou.

2134 mm  dnes známý jako Bruneluv rozchod. K velkým společnostem které ho používaly patřila Great Western. Byl zde používán až do roku 1892.

1435 mm rozchod který používal Stephenson a byl jeho velkým propagátorem.

V Anglii bylo dosaženo sjednocení v roce 1892 přijetím zákona o železnici.

V Irsku se používá jako standardní rozchod 1600 mm

bottom of page